Over ons Privacybeleid

Servicepunt Nederland Thuis (SOSalarmknop) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Servicepunt Nederland Thuis. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/04/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Servicepunt Nederland Thuis voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


SOS alarmknop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, een product bij ons hebt besteld, informatie hebt opgevraagd en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor- en of achternaam

bedrijfsnaam
adresgegevens
E-mail adres
telefoonnummer

iban nummer

Persoonsgegevens ten behoeve van de installatie en meldkamer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


SOS alarmknop verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou als deze door jou zelf zijn verstrekt via email.

SOS alarmknop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– een antwoord te kunnen geven op je vragen; telefonisch en/of per e-mail.
– Je te kunnen bellen of een email te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om bestelde producten en diensten bij je af te leveren
– het verwerken van jouw betaling
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing

 

SOS alarmknop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming


SOS alarmknop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SOS alarmknop ) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


SOS alarmknop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.
– Gegevens m.b.t. bestellingen van producten deze worden ongeveer 3 jaar bewaard. Dit om bij een nieuwe bestelling aan te kunnen refereren.
– Gegevens m.b.t. het geven van gevraagde informatie en het kunnen maken van afspraken, deze wordt 1 jaar bewaard. Dit om bij nieuwe vragen of afspraken aan te kunnen refereren.
– Email adressen waarvoor toestemming is gegeven om te mogen gebruiken voor het sturen van info via een mailing/nieuwsbrief worden bewaard tot er wordt afgemeld door de ontvanger.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


SOS alarmknop zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken wat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, heeft SOSalarmknop een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
SOS alarmknop deelt geen persoonsgegevens met derden behalve de naam en het emailadres waarvoor toestemming is gegeven om te mogen gebruiken voor het sturen van info via een

Mailing/nieuwsbrief.

– SOS alarmknop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingwetgeving, waar een wettelijke termijn van 7 jaar voor staat.

 

Beoordelingen  WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


SOS alarmknop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SOS alarmknop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sosalarmknop.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. SOS alarmknop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Payment processors

 

Voor het afhandelen van éénmalige en/of periodieke betalingen in onze webwinkel en/of buiten deze verkoopruimte, maken wij gebruik van het platform van Stichting Mollie. Mollie verwerkt veilig uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bank- of creditcardnummer. Stichting Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.   

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


SOS alarmknop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@sosalarmknop.nl

 

Contactgegevens:

Servicepunt Nederland Thuis 
SOS alarmknop
Weverstraat 5,
6006 KZ Weert
+31(0)495-541191

© 2021 SOSalarmknop – altijd een veilig gevoel!